Παρακολούθηση, καταγραφή και αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών στα χερσαία σύνορα του Έβρου

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Στρατικοποίηση των συνόρων: Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική αποτροπής και αποφυγής της δευτερογενούς μετακίνησης στην Ευρώπη που οδηγεί σε:

 • Συστηματική και συνεχή παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.
 • Αυξημένη παρουσία της Frontex-στρατού–αστυνομίας στα σύνορα.
 • Πρόταση για νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου που ενισχύει την κράτηση και τις επιστροφές βασιζόμενο στην πεποίθηση ότι τα Κράτη μέλη δεν θα αποδεχθούν το μηχανισμό της μετεγκατάστασης.
 • Αύξηση ρατσιστικού λόγου και της ρατσιστικής βίας – Η δράση των πολιτοφυλάκων στα σύνορα και η διασύνδεση με την ακροδεξιά.
 • Ποινικοποίηση των οργανώσεων και των προασπιστών δικαιωμάτων.

β) Περιορισμός των συνθηκών υποδοχής και χειροτέρευση της πρόσβασης στη Διεθνή Προστασία πολλές φορές και με επίκληση καταφανώς διακριτικών μέτρων σε βάρος αυτού του πληθυσμού για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19.

γ)Η νέα ρητορική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη ανάγκη φύλαξης των συνόρων από μια απειλή.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

Η αρχή της μη επαναπροώθησης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς προστασίας των προσφύγων, απαγορεύοντας την αναγκαστική απομάκρυνση των προσφύγων σε εδάφη όπου κινδυνεύουν να διωχθούν. Περιλαμβάνεται στο άρθρο 33 της σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την οποία δεν επιτρέπεται καμία απόκλιση. Η αρχή της μη επαναπροώθησης αποτελεί διεθνή υποχρέωση και ως τέτοια, είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι κρατικά μέρη της Σύμβασης του 1951 ή/και του Πρωτοκόλλου του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4636/2019 (άρθρο 21 της οδηγίας 2011/95 / ΕΕ) οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ακολουθούν την αρχή της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Καταγραφή και τεκμηρίωση παράνομων δράσεων στα σύνορα

 • Συνεντεύξεις/Καταγραφή των περιστατικών/ΤεκμηρίωσηΣυνεργασία με τους Forensic Architecture, προκειμένου να  διεξαχθεί εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποιηθούν λεπτομερείς μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία κατά τη στιγμή της επαναπροώθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας εστίασαν σε συγκεκριμένες έρευνες και περιέγραψαν το modus operandi των κρατικών φορέων που τέλεσαν την παράνομη πράξη της παραβίασης της αρχής τη μη επαναπροώθησης. Επιπλέον, αποτέλεσαν έναν τρόπο ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστές οι συνθήκες στις οποίες τελούνται οι επαναπροωθήσεις στα χερσαία σύνορα του Έβρου και αναδεικνύοντας ζητήματα απόδοσης ευθυνών στις ελληνικές αρχές.
  https://chapteredvideo.forensicarchitecture.org/kuzey/
  https://chaptered-video.forensic-architecture.org/fady/
 • Έρευνα σχετικά με τα νομοθετικά εργαλεία (π.χ Νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο), τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία  οποίες στρέφονται όλο και περισσότερο στην στρατικοποίηση των συνόρων.
 • Έρευνα σχετικά με τον ρόλο της Frontex αλλά και της αυξανόμενης αστυνομικής δύναμης στα σύνορα αστυνομικών στα σύνορα.
 • Έρευνα σχετικά με την αύξηση του ρατσιστικού λόγο και βίας στην περιοχή.

Σύνταξη και δημοσίευση εκθέσεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα και policy paper σχετικά με την γεωπολιτική συνθήκη που τα επηρεάζει

Νομικές δράσεις

 • Νομική συνδρομή σε θύματα επαναπροώθησης
 • Νομική συνδρομή σε υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων στα σύνορα

Strategic litigation

 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
 • Συνεργασία με την οργάνωση GLAN για κατάθεση προσφυγής για την παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσωπώντας Σύριο πρόσφυγα που επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία επανειλημμένως μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2017.

Δράσεις συνηγορίας

 • Συμμετοχή σε Επιτροπές και Συνεδριάσεις Ελληνικών και Ευρωπαϊκών οργάνων
 • Επιστολές σε αρμόδια Ελληνικά και Ευρωπαϊκά όργανα
 • Αρθρογραφία
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και ανάπτυξη δικτύου οργανώσεων
 • Συνεργασία με τους Forensic Architecture, προκειμένου να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη έρευνα και να αξιοποιηθούν λεπτομερείς μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία κατά τη στιγμή της επαναπροώθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας εστίασαν σε συγκεκριμένες έρευνες και περιέγραψαν το modus operandi των κρατικών φορέων που τέλεσαν την παράνομη πράξη της παραβίασης της αρχής τη μη επαναπροώθησης. Επιπλέον, αποτέλεσαν έναν τρόπο ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστές οι συνθήκες στις οποίες τελούνται οι επαναπροωθήσεις στα χερσαία σύνορα του Έβρου και αναδεικνύοντας ζητήματα απόδοσης ευθυνών στις ελληνικές αρχές.
  https://chaptered-video.forensic-architecture.org/kuzey/
  https://chaptered-video.forensic-architecture.org/fady/

Ανάπτυξη Συνεργασιών

Σύνταξη και δημοσίευση εκθέσεων για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα και policy papers σχετικά με την γεωπολιτική συνθήκη που τα επηρεάζει:

Τεκμηρίωση για τις επιχειρήσεις επαναπροωθήσεων – Η συνεργασία μας με τους Forensic Architecture

Η υπόθεση της Πάρβιν

Η υπόθεση του Φάντυ

Με την υποστήριξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο