Παράπονα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η οργάνωσή μας, HumanRights360, ακολουθεί πολιτική μη ανοχής στη διαφθορά και την κακοδιαχείριση, όπως και πολιτική χρηστής διακυβέρνησης και εφαρμόζει σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, σχολίων και προτάσεών σας με σκοπό να βελτιώσει μέσω αυτών τον ρόλο και τις υπηρεσίες της στην κοινωνία των πολιτών.

Η HumanRights360 έχει δημιουργήσει μία διαδικασία υποβολής παραπόνων μέσω της οποίας μπορείτε να αναφέρετε τυχόν υποψίες σας σχετικά με κακή διαχείριση κεφαλαίων, σύγκρουση συμφερόντων, διαφθορά της οργάνωσης, μελών ή εργαζομένων της. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε κατά τη διαχείριση των παραπόνων σας, απορρέουν από τις αρχές μας, βασικότερες των οποίων είναι:

 • όλοι οι καθ’οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι με την οργάνωσή μας απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης και ίσου βαθμού προστασίας των συμφερόντων τους
 • τα παράπονα αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • κάθε παράπονο είναι ξεχωριστό και ως τέτοιο απαιτεί τη δέουσα προσοχή, ευαισθησία και κατανόηση
 • κάθε παράπονο διερευνάται με επιμέλεια και χωρίς διάκριση, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας και
 • εξαντλείται κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης του παραπόνου και εξυπηρέτησης του παραπονούμενου.

 

Πότε θα λάβετε απάντηση: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου σας, ενημερώνεστε γραπτά για το θέμα που μας θέσατε (προτεινόμενη λύση, διευκρινίσεις, κυρώσεις κλπ.). Τα χρονικά όρια για την απάντησή μας ορίζονται σε 45 ημερολογιακές ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο από την υποβολή του παραπόνου. Όταν ωστόσο, για σημαντικό λόγο, δεν είναι δυνατή η απάντησή μας εντός του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, φροντίζουμε να σας ενημερώσουμε για την αιτία της καθυστέρησης και την νέα προθεσμία απάντησής μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή παραπόνου στην οργάνωσή μας δεν αναιρεί τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης των έννομων αξιώσεών σας, ούτε διακόπτει την παραγραφή τους.

Η HR360 συλλέγει τα ως άνω δεδομένα που καταχωρείτε στην παραπάνω φόρμα και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Τα παραπάνω δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία μας μέχρι την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να μπορέσει η οργάνωσή μας να διαχειριστεί και να απαντήσει σε τυχόν παράπονά σας, θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στους παρακάτω τρόπους υποβολής αυτών:

 • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνου
 • Στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: complaint@humanrightsorg
 • Αποστέλλοντας επιστολή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, Βασ.Σοφίας 95, Τ.Κ. 11521, Αθήνα

Σας παρακαλούμε, προς διευκόλυνση του έργου μας, όταν υποβάλετε παράπονο με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξετε, να φροντίσετε να:

 • Παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να εντοπίσουμε την αιτία γέννησης του παραπόνου σας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, πατρώνυμο, ΑΦΜ). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε απάντηση ή/ και επιβεβαίωση παραλαβής του θέματος με συγκεκριμένο τρόπο (π.χ. προφορικά σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, εγγράφως σε διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση αποστολής), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά.
 • Περιγράψετε με ακρίβεια το ζήτημα και αιτιολογήστε αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.
 • Διασφαλίσετε τη νομιμοποίησή σας για την υποβολή παραπόνου. Η οργάνωσή μας, δεσμευόμενη από τις διατάξεις του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας, δικαιούται να διερευνά ζητήματα κατ’ εντολή των δικαιούχων / ενεχόμενων στους οποίους και απαντά.

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας, η οργάνωση μελετά προσεκτικά το θέμα που αναφέρετε και σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία επικοινωνεί μαζί σας. Στη συνέχεια το θέμα σας διερευνάται σε συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια στελέχη της οργάνωσής μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο