Παράπονα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η οργάνωσή μας, HumanRights360, ακολουθεί πολιτική μη ανοχής στη διαφθορά και την κακοδιαχείριση, όπως και πολιτική χρηστής διακυβέρνησης και εφαρμόζει σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Ενθαρρύνει την έκφραση των απόψεων, σχολίων και προτάσεών σας με σκοπό να βελτιώσει μέσω αυτών τον ρόλο και τις υπηρεσίες της στην κοινωνία των πολιτών.

Η HumanRights360 έχει δημιουργήσει μία διαδικασία υποβολής παραπόνων μέσω της οποίας μπορείτε να αναφέρετε τυχόν υποψίες σας σχετικά με κακή διαχείριση κεφαλαίων, σύγκρουση συμφερόντων, διαφθορά της οργάνωσης, μελών ή εργαζομένων της. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε κατά τη διαχείριση των παραπόνων σας, απορρέουν από τις αρχές μας, βασικότερες των οποίων είναι:

  • όλοι οι καθ’οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι με την οργάνωσή μας απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης και ίσου βαθμού προστασίας των συμφερόντων τους
  • τα παράπονα αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • κάθε παράπονο είναι ξεχωριστό και ως τέτοιο απαιτεί τη δέουσα προσοχή, ευαισθησία και κατανόηση
  • κάθε παράπονο διερευνάται με επιμέλεια και χωρίς διάκριση, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας και
  • εξαντλείται κάθε δυνατότητα άμεσης διευθέτησης του παραπόνου και εξυπηρέτησης του παραπονούμενου.

 

Πότε θα λάβετε απάντηση: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης του παραπόνου σας, ενημερώνεστε γραπτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει για το θέμα που μας θέσατε (προτεινόμενη λύση, διευκρινίσεις, κυρώσεις κλπ.). Τα χρονικά όρια για την απάντησή μας ορίζονται σε 45 ημερολογιακές ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο από την υποβολή του παραπόνου. Όταν ωστόσο, για σημαντικό λόγο, δεν είναι δυνατή η απάντησή μας εντός του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, φροντίζουμε να σας ενημερώσουμε για την αιτία της καθυστέρησης και την νέα προθεσμία απάντησής μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή παραπόνου στην οργάνωσή μας δεν αναιρεί τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης των έννομων αξιώσεών σας, ούτε διακόπτει την παραγραφή τους.

Η HR360 συλλέγει τα ως άνω δεδομένα που καταχωρείτε στην παραπάνω φόρμα και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Τα παραπάνω δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία μας μέχρι την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να μπορέσει η οργάνωσή μας να διαχειριστεί και να απαντήσει σε τυχόν παράπονά σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την τυπική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνου.

Σας παρακαλούμε, προς διευκόλυνση του έργου μας, όταν υποβάλετε παράπονο να φροντίσετε να περιγράψετε με ακρίβεια το ζήτημα και αιτιολογήστε αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας, σας αποστέλλουμε εντός 2 εργασίμων ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει, e-mail με επιβεβαίωση της παραλαβής του. Μελετάμε προσεκτικά το θέμα που αναφέρετε και σε περίπτωση που χρειαστούμε πρόσθετα στοιχεία επικοινωνούμε μαζί σας. Στη συνέχεια το θέμα σας διερευνάται σε συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια στελέχη της οργάνωσής μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο