Διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και παρακολούθηση διαδικασιών επιστροφής στον Έβρο

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Φυλακίου, Ορεστιάδας  (ΚΥΤ), με αρχική χωρητικότητα 282 ατόμων που σε περιόδους αυξημένων ροών έχει στεγάσει περισσότερα από  350 άτομα, με προσθήκες νέων containers, αποτελείται από 4 πτέρυγες (A-Δ) με 6 containers που φιλοξενούν κρατούμενους, και 1 ακόμη πτέρυγα (E) με 7 containers, όλα υπό την   ιατρική επιτήρηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (NPHO). H HumanRights360 παρέχει από2018 νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη & εναλλακτική προστασίαστο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ ) Φυλάκιο Ορεστιάδας, στο προ αναχωρησιακό κέντρο κράτησης του Φυλακίου και στην περιοχή του Έβρου γενικά, προκειμένου να υποστηρίξει τον ευάλωτο πληθυσμό να ασκήσει τα νομικά και κοινωνικά του δικαιώματα. Παράλληλα ασκεί μια οριζόντια προσανατολισμένη συνηγορία προς τις αρμόδιες αρχές και φορείς του πεδίου με σκοπό την βελτίωση και αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών.

Το 2020 η HumanRights360 αύξησε τη δυναμική της και τώρα αποτελείται από δύο Δικηγόρους και δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς ενώ παρέμεινε λειτουργική με ένα καθημερινό κυκλικό σύστημα παρουσίας στο ΚΥΤ Φυλάκιο, Ορεστιάδας σύμφωνα με τις οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας κατά του COVID-19. Η πανδημία του COVID -19 έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις προκλήσεις αυτού του πληθυσμού τόσο στον τομέα της πρόσβασής τους στη Διεθνή προστασία όσο και στον ψυχοκοινωνικό τομέα.

Η ομάδα μας στο Έβρο για την παροχή Νομικής και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλάκιο, Ορεστιάδας/ΠΡΟΚΕΚΑ/ Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ομάδες με τις οποίες δουλεύουμε:

Ασυνόδευτοι ανήλικοι

 • Οικογενειακές επανενώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων με συγγενείς που διαμένουν νόμιμα σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.
 • Ανάθεση προσωρινής φροντίδας του ανηλίκου σε συγγενικό πρόσωπο, συνοδεία του οποίου εισήλθαν στο ΚΥΤ Φυλακίου ή διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Υποθέσεις ανηλίκων που θέλουν να παραμείνουν και να ενταχθούν στην Ελλάδα.

Υποθέσεις Ενηλίκων

 • Επιζήσαντες έμφυλης βίας και γυναικών που εμφανίζονται ως πιθανά θύματα εμπορίας
 • Άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα
 • Παραπομπές από άλλη οργάνωση ή Διεθνή Οργανισμό (ΔΟΜ, Ερυθρό Σταυρό, Διεθνή Αμνηστεία κλπ).
 • Πιθανές υποθέσεις ποινικές που συνδέονται με τις διαδικασίες ασύλου

Η ομάδα της HumanRights360 έχει καθημερινή παρουσία στο ΚΥΤ Φυλάκιο Ορεστιάδας για την:

 • Παροχή νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης ασυνόδευτων και χωρισμένων από τις οικογένειές τους ανηλίκων και ευάλωτων πληθυσμών, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης, αλλά και τις διαδικασίες ασύλου, ανά περίπτωση (οικογενειακή επανένωση ή ανάθεση προσωρινής φροντίδας ανηλίκου σε συγγενικό πρόσωπο ή αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα).
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρόσβασης στις προστατευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη μέσω συνεδριών και παροχής υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και η  διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και υποβολή αντίστοιχης έκθεσης στη Γραμματεία Ασυνόδευτων του ΚΥΤ και η σύνταξη και κατάθεση της φόρμας BIA (Best Interest Assessment) για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου ως προς την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης.
 • Ενδυνάμωση και παροχή ολιστικής υποστήριξης σε όλους τους τομείς.
 • Ενίσχυση των συνεργασιών για την υποστήριξη της πρόσβασης ευάλωτων πληθυσμών σε Υπηρεσίες προστασίας.
 • Δράσεις Συνηγορίας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του συστήματος και συμμετοχή σε αναφορές και παρακολούθηση υποθέσεων παραβιάσεων δικαιωμάτων στην περιοχή.

Σημαντικές προκλήσεις

 • Η αυξομείωση των ροών στην περιοχή και τα γεωπολιτικά συμβάντα στην περιοχή επηρεάζουν και την λειτουργικότητα του ΚΥΤ.
 • Οι συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία έχει δημιουργήσει διαφορετικές ταχύτητες διαδικασιών με επιπτώσεις στα δικαιώματα των εξυπηρετούμενων.
 • Η μη ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του θεσμού της Επιτροπείας έχει δυσμενείς συνεπείς για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
 • Η μη πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση καθώς παραμένει ένα κλειστό κέντρο και λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά περιόδους οι ανήλικοι έχουν παραμείνει και 9 μήνες επιβαρύνει σημαντικά την ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη.
 • Η κατάργηση του προβληματικού θεσμού της προστατευτικής φύλαξης οδήγησε σε μεγαλύτερο νομικό κενό καθώς το καθεστώς των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν έχει αποσαφηνιστεί.
 • Η πανδημία έχει αναδείξει ακόμα περισσότερο τα κενά και τις δυσμενείς επιπτώσεις του μακροχρόνιου εγκλεισμού.

Με την υποστήριξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο