Καταγγελίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η οργάνωσή μας HUMANRIGHTS360 διασφαλίζει υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλες τις δραστηριότητές της και αποδίδει πρωταρχική σημασία στη νομιμότητα, τον σεβασμό, την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την εντιμότητα και τη συνέπεια. Ενθαρρύνει την καταγγελία περιστατικών ανήθικης ή παράνομης συμπεριφοράς εντός της οργάνωσης, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραπτωμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και να βλάψουν τη φήμη και την αξιοπιστία της, αλλά και τη συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη κουλτούρας λογοδοσίας και ακεραιότητας εντός της οργάνωσης.

Η HUMANRIGHTS360 έχει δημιουργήσει μία διαδικασία υποβολής καταγγελιών μέσω της οποίας μπορείτε να αναφέρετε την ανησυχία σας αναφορικά με αθέμιτες πρακτικές και παράνομες ή ανήθικες πράξεις και ενέργειες που εντοπίζετε εντός της οργάνωσης. Οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε κατά τη διαχείριση των καταγγελιών σας, απορρέουν από τις αρχές μας, βασικότερες των οποίων είναι:

  • όλοι οι καταγγέλλοντες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης και ίσου βαθμού προστασίας των συμφερόντων τους,
  • οι καταγγελίες διερευνώνται και αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε αποδεικτικού άμεσου ή συναφούς στοιχείου και πληροφορίας,
  • κάθε καταγγελία είναι ξεχωριστή και απαιτεί τη δέουσα προσοχή, ευαισθησία και κατανόηση
  • κάθε καταγγελία αντιμετωπίζεται με ανεξάρτητο τρόπο και με σεβασμό στον καταγγέλλοντα.
  • εξαντλείται κάθε προσπάθεια διερεύνησης της καταγγελίας και ικανοποίησης του καταγγέλλοντα.

 

Πότε θα λάβετε απάντηση: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης της καταγγελίας σας, ενημερώνεστε γραπτά για το θέμα που μας θέσατε (προτεινόμενη λύση, διευκρινίσεις, κυρώσεις κλπ.). Τα χρονικά όρια για την απάντησή μας ορίζονται σε 45 ημερολογιακές ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο από την υποβολή της καταγγελίας. Όταν ωστόσο, για σημαντικό λόγο, δεν είναι δυνατή η απάντησή μας εντός του ως άνω οριζόμενου χρονικού διαστήματος, φροντίζουμε να σας ενημερώσουμε για την αιτία της καθυστέρησης και την νέα προθεσμία απάντησής μας.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή παραπόνου στην οργάνωσή μας δεν αναιρεί τη δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης των έννομων αξιώσεών σας, ούτε διακόπτει την παραγραφή τους.

Η HR360 συλλέγει τα ως άνω δεδομένα που καταχωρείτε στην παραπάνω φόρμα και τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Τα παραπάνω δεδομένα θα παραμείνουν στα αρχεία μας μέχρι την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σας διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για να μπορέσει η οργάνωσή μας να διαχειριστεί και να απαντήσει σε τυχόν καταγγελία σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε την τυπική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελιών.

Σας παρακαλούμε, προς διευκόλυνση του έργου μας, όταν υποβάλετε καταγγελία, να φροντίσετε να περιγράψετε με ακρίβεια το ζήτημα που αφορά η καταγγελία και να αιτιολογήστε αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, διευκολύνοντας την περαιτέρω διερεύνησή του.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας σας, η οργάνωση μελετά προσεκτικά το θέμα που αναφέρετε και σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετα στοιχεία επικοινωνούμε μαζί σας. Η καταγγελία σας διερευνάται από την καθ’ύλην αρμόδια Επιτροπή σε συνεργασία και με τα αρμόδια στελέχη της οργάνωσής μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο