Οικονομικά στοιχεία

Στα ΑνθρώπιναΔικαιώματα360, με δική μας πρωτοβουλία, και για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, διενεργούνται ανεξάρτητοι έλεγχοι από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ελεγκτές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο