ΕΕΑ Grants

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από της τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Για την χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2021, η HumanRights360 σε συνεργασία με την ΣΟΛ Crowe, λειτουργούν ως Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και τη Μείωση της Φτώχειας» και για το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση», συνολικής χρηματοδότησης 23 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και τη Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» (Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την υποδοχή και  καταγραφή των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων) στην Ελλάδα, ύψους 16,5 εκ. φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, στην υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο