Υποστήριξη της επανένταξης φυλακισμένων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

  • Κοινωνικό και εκπαιδευτικό μειονέκτημα του πληθυσμού των φυλακών.
  • Έλλειψη μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης των αποφυλακισμένων στην κοινωνική ζωή.
  • Έλλειψη στρατηγικών για την προώθηση της απασχολησιμότητας και της εργασιακής σταδιοδρομίας των φυλακισμένων και αποφυλακισμένων
  • Έλλειψη συγκεκριμένων εργαλείων για την διασύνδεση των πολιτικών που προωθούν την εκπαίδευση, την απασχολησιμότητα και την υποστήριξη για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων
  • Έλλειψη εργαλείων αξιολόγησης της χρησιμότητας και του αντίκτυπου των εκπαιδευτικών πολιτικών στις φυλακές.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

Οι έννοιες της «φυλακής» και της «εργασίας», που πλαισιώνονται στην ευρύτερη έννοια της απασχολησιμότητας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Ο πληθυσμός των φυλακών σε ευρωπαικό επίπεδο ανέρχεται σήμερα σε περίπου μισό εκατομμύριο άνδρες φυλακισμένους και περίπου 30.000 γυναίκες φυλακισμένες, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονται από ευάλωτες ομάδες και περιβάλλοντα (διαταραγμένες οικογένειες, μετανάστες, ακραία φτώχεια, ανεργία, αδύναμα κοινωνικά δίκτυα) και έχουν βιώσει προβληματικά εκπαιδευτικά μονοπάτια. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υποτροπής είναι 75%. Στην Ελλάδα ο συνολικός πληθυσμός στα καταστήματα κράτησης ανέρχεται σε 10.000.

CUP (Convicts Upskilling Pathways)

Το πρόγραμμα Convicts Upskilling Pathways (CUP) είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει ως στόχο την ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας και κοινωνικής επανένταξης 210 ανδρών και γυναικών κρατουμένων σε έξι (6) ευρωπαϊκές φυλακές στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ολλανδία, μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων εκπαίδευσης και παρακολούθησης. Αυτά τα εργαλεία, που μπορούν να τύχουν ευρύτερης εφαρμογής, θα ενισχύσουν το στόχο του προγράμματος CUP να διευρύνει την επίδραση από το τοπικό στο εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αλλαγή της αφήγησης για την εκπαίδευση στις φυλακές.

 

Συγκεκριμένα, το έργο έχει ως στόχο:

  1. Τον σχεδιασμό επιτυχημένων προγραμμάτων κατάρτισης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας των φυλακισμένων και των πρώην φυλακισμένων.
  2. Την προώθηση της κουλτούρας αξιολόγησης μέσω εργαλείων αξιολόγησης που οι διοικήσεις των φυλακών και οι οργανώσεις του τρίτου τομέα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μετρήσουν την πρόοδο και τον αντίκτυπο των δράσεων αναβάθμισης.
  3. Την ανάπτυξη στρατηγικής συνηγορίας μέσω “Καλέσματος σε Δράση”, η οποία απευθύνεται στους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους με στόχο να αντισταθμίσουν το στιγματισμό και το περιβάλλον για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. 

Οι εταίροι περιλαμβάνουν μια ποικιλία οργανισμών και διοικήσεων φυλακών, όπως το Ίδρυμα Compagnia di San Paolo, το Casa di Carità Artie Mestieri, το Fondazione Zancan και τη φυλακή του Τορίνο στην Ιταλία, τη HumanRights360, την ΕΠΑΝΟΔΟ και τρεις διοικήσεις σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας, Κατάστημα Κράτησης νέων Αυλώνα, Κατάστημα Κράτησης γυναικών Ελαιώνα Θηβών) το TIRANTES και ένα σωφρονιστικό κατάστημα στην Ολλανδία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και την Κεντρική Φυλακή της Κύπρου.

Η HumanRights360 μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ως εταίρος έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων συνηγορίας ανάμεσα στις οποίες και το σχεδιασμό ενός εργαλείου συνηγορίας (Advocacy Toolkit) (που θα περιλαμβάνει προϊόντα πολυμέσων, εγχειρίδιο για τη στρατηγική συνηγορίας και αποθετήριο εγγράφων και κειμένων τεκμηρίωσης που συνδέονται με την εκπαίδευση στη φυλακή) που θα προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, σε επαγγελματίες, ιδρύματα και οργανισμούς, άξονες δράσης για να διευκολυνθεί η εκπαίδευση στις φυλακές και η απασχολησιμότητα των αποφυλακισμένων, ενώ θα προωθεί μια συλλογική δράση για συστηματική αλλαγή πολιτικής στις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στα πλαίσια των φυλακών.

Με την υποστήριξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο