Συμμετοχές σε δίκτυα (Memberships)

Αναγκαστική Μετανάστευση – Δίκτυο του Πανεπιστημίου του Nottingham

Η σημασία της έρευνας για την αναγκαστική μετανάστευση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, όπως και η ανάγκη συγκρότησης πολιτικών που βασίζονται στη διεθνή προστασία. Υπό την καθοδήγηση της Δρ. Daria Davitti, το Δίκτυο βασίζεται στη συνεργασία με διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες και ειδικούς στο διεθνές και εθνικό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικούς σε ανθρωπιστικά ζητήματα, δικαιώματα του παιδιού, πολιτικούς αναλυτές κ.λπ.

https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/operationalunits/forced-migration-unit/people.aspx

ACCMR

Ο δήμος Αθηναίων ανέλαβε την πρωτοβουλία του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) με στόχο να δημιουργηθεί ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο του δήμου της Αθήνας, που με τη δράση του θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου όχι μόνο για την βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών προς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά για την ένταξή τους στη ζωή της πόλης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

https://bit.ly/2Sm9upU

Το HumanRights360 συμμετέχει στο Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ), που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις στη μετανάστευση και την ένταξη. Ως όργανο εξειδικευμένης διεκδίκησης δικαιωμάτων το ΑΣΕΤ σκοπεύει πρώτον, να αναδείξει τα προβλήματα στον μεταναστευτικό χώρο και δεύτερον μέσω της μελέτης, έρευνας και τεκμηρίωσης να παρέμβει ανάλογα ως προς την επίλυσή τους. Απαρτίζεται από εκπροσώπους μεταναστευτικών κοινοτήτων που δρουν στην Ελλάδα με χρόνια εμπειρία και ενασχόληση με κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες. Παράλληλα συμμετέχουν επιστήμονες και εμπειρογνώμονες με πείρα και εξειδίκευση στο μεταναστευτικό χώρο καθώς και στο χώρο της προάσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

https://g2red.org/el/representative-council-for-research-and-documentation-aset/

Το Golden Dawn Watch είναι μια πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής που συγκροτήθηκε από την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Παρατηρητήριο για τον Φασιστικό και Ρατσιστικό λόγο στα ΜΜΕ που λειτουργεί υπό το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας-Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων. Κύρια έκφανση της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ιστοσελίδα goldendawnwatch.org, για το περιεχόμενο της οποίας είναι υπεύθυνη συντακτική ομάδα. Η πρωτοβουλία στηρίζεται ήδη από αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις, από ιδρύματα, ΜΚΟ, ομάδες πολιτών και οργανώσεις μεταναστριών και μεταναστών – με ποικίλους τρόπους.

https://goldendawnwatch.org/?page_id=233

Το European Implementation Network περιλαμβάνει ως μέλη οργανώσεις και άτομα. Από τον Φεβρουάριο του 2020, το EIN αριθμεί 34 μέλη και 7 εταίρους από 25 ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε μέλος / συνεργάτη στο φυλλάδιο συμμετοχής του EIN.

PICUM, the Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is a network of organisations working to ensure social justice and human rights for undocumented migrants.
Vision, PICUM seeks a world where human mobility is recognised as a normal reality, and where all people are guaranteed their human rights regardless of migration or residence status.
Mission, Grounded in principles and values of social justice, anti-racism and equality, PICUM is committed to ensuring that undocumented migrants have a dignified standard of living and rights.
Working principles, Bringing together a broad range of experience and expertise, PICUM generates and coordinates a humane and informed response to undocumented migrants’ realities and provides a platform to engage policy makers and the general public in the full realisation of their rights.

https://picum.org/

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας προωθήθηκε στα μέσα του έτους 2011 από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) σε συνέχεια δύο σημαντικών διαπιστώσεων: α) της απουσίας επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής της ρατσιστικής βίας και β) της ανάγκης διασύνδεσης των φορέων οι οποίοι κατέγραφαν με δική τους πρωτοβουλία τα περιστατικά ρατσιστικής βίας σε βάρος προσώπων τα οποία προσέρχονταν στις υπηρεσίες τους. Από τον Οκτώβριο του 2011, χρονικό σημείο εκκίνησης της έναρξης των καταγραφών, έως σήμερα, η δράση του Δικτύου διαρκώς διευρύνεται.

Το Δίκτυο απαρτίζουν φορείς οι οποίοι προσφέρουν ιατρικές, κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ή/και έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα ρατσιστικής βίας ή θύματα άλλων βίαιων επιθέσεων που υποκινούνται από μίσος ή προκαταλήψεις και τέλος, οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις ίδιες τις ομάδες που συνήθως γίνονται στόχος ρατσιστικής βίας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δίκτυο αποτελεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την ανεξιθρησκεία, καθώς και η δράση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας. Εκτός από τους συντονιστές, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Δίκτυο συμμετέχουν 42 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων ως παρατηρητές.

http://rvrn.org

International Detention Coalition (IDC)

Το International Detention Coalition είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο, με μέλη πάνω από 300 οργανώσεις και άτομα της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 70 χώρες, που δραστηριοποιούνται υπέρ των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που πλήττονται από τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών.

http://www.idcoalition.org/

Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται

Το Δίκτυο έχει άτυπη μορφή και συντονίζεται από τον Βοηθό Συνήγορο για το Παιδί. Οι εργασίες του Δικτύου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2017, κατόπιν της πρώτης συνάντησης των ιδρυτικών του μελών. Οι στόχοι της δικτύωσης επικεντρώνονται: α) στη συστηματικότερη παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται, με τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από φορείς του πεδίου, την αποτύπωση θεσμικών και πρακτικών ελλείψεων προστασίας, την άμεση καταγραφή νέων τάσεων διαμόρφωσης της κατάστασης β) στην ανάληψη πρωτοβουλιών συνηγορίας για τα παιδιά, με την ανάπτυξη τεκμηριωμένων προτάσεων και συστάσεων καθώς επίσης και συντονισμένων κοινών ενεργειών για κρίσιμα ζητήματα. Μέσω των στόχων αυτών επιδιώκεται ευρύτερα η συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο βάσει των κατοχυρωμένων αρχών, τεκμηριωμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για την προστασία των παιδιών.

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-gia-ta-paidia-poy-metakinoyntai

Η Διευρωπαϊκή συνεργασία φορέων της κοινωνίας των πολιτών ξεκινά τη δράση της εν μέσω των αυξανόμενων αναφορών που σχετίζονται με τις επαναπροωθήσεις.

10 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της HumanRights360, σε 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκινήσει μια συνεργασία με σκοπό την καταγγελία και την αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών των επαναπροωθήσεων και άλλων παραβιάσεων δικαιωμάτων στα σύνορα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εν λόγω Διευρωπαϊκή συνεργασία απαιτεί λογοδοσία: καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο προκειμένου τα κράτη μέλη να λογοδοτήσουν και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την ένταξη ισχυρότερων μηχανισμών αλληλεγγύης στο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση.Κατά την τρέχουσα περίοδο, όπου παρατηρείται όλο και μεγαλύτερος περιορισμός των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και υπάρχει μια ευρύτερη απογοήτευση σχετικά με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης πιστεύουμε ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν συνεργαζόμαστε.

https://endpushbacks.com/

Members of the Partnership
https://endpushbacks.com/#members

«Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2010 από είκοσι κοινωνικές οργανώσεις και κοινωφελείς οργανισμούς οι οποίοι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα, υποστηρίζουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και αστέγους και συνηγορούν για το δικαίωμα στην ποιοτική κατοικία για όλους τους πολίτες.

Το Δίκτυο εννοεί ως αστέγους όλα τα άτομα που διαμένουν στη χώρα, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία, η οποία να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αστέγων και σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι άστεγοι στο δρόμο και όσοι φιλοξενούνται προσωρινά και από ανάγκη σε ιδρύματα και ξενώνες, όσο και όσοι διαβιούν σε επισφαλή ή ακατάλληλη κατοικία. (Βλέπε ελληνική μετάφραση του ETHOS)».

https://greekhousingnetwork.org/

Μετάβαση στο περιεχόμενο