Street Lawyering: υποστήριξη αστέγων

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Στους δρόμους της Αθήνας πολλοί άνθρωποι διαβιούν σε κατάσταση οριακής επιβίωσης. Άστεγοι, χρήστες/στριες ψυχοδραστικών ουσιών, εργαζόμενοι/ες στο σεξ, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες, άνθρωποι χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, αποφυλακισμένοι/ες, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η HumanRights360 εντοπίζοντας την ανάγκη νομικής υποστήριξης αυτού του πληθυσμού, αποφάσισε να συνεργαστεί στο πεδίο με τη Steps, μία οργάνωση που καθημερινά είναι στο δρόμο με ομάδες street work, προσφέροντας φαγητό και υλικό μείωσης βλάβης σε ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση δρόμου και άτομα που κάνουν προβληματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Δικηγόροι της HumanRights360, συμμετέχουν στην ομάδα street work της Steps, και γίνονται μέρος της ομάδας, με σκοπό να προσφέρουν νομική συμβουλευτική, να ενημερώσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας, σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας ή σε συνθήκες ακατάλληλης, ανεπαρκούς ή επισφαλούς στέγασης για τα δικαιώματά τους και να εντοπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, ώστε με δράσεις τεκμηριωμένης συνηγορίας και δημόσιες παρεμβάσεις, η οργάνωση να προωθήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των προσώπων ενδιαφέροντος, καθώς και να συμβάλει στην επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών.

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ

Την 24-11-2020 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου υιοθέτησε ψήφισμα για την αντιμετώπιση της έλλειψης Στέγης στην Ευρώπη. Σε αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι οι άστεγοι και άλλα άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της πανδημίας ενώ τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν στοχοθετημένα μέτρα για την προστασία τους. Παράλληλα την 23-11-2020 η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας υιοθέτησε την Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων της FEANTSA, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα να βγουν από την αστεγία, το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή επείγουσα φιλοξενία και το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα όπως οι άλλοι πολίτες χωρίς να ποινικοποιούνται. H ανάγκη πραγματικής αποτύπωσης του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες δρόμου και μέριμνας για τις διαφορετικές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας καθίσταται σήμερα επιτακτική.

Photo Credits: Μάριος Λώλος

Παροχή νομικής συμβουλευτικής σε αστέγους - ενημέρωση-υποστήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε κατάσταση δρόμου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Νομική συμβουλευτική και ενημέρωση

Το street work ή παρέμβαση δρόμου παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης του πληθυσμού, για παροχή εναλλακτικών νομικών υπηρεσιών, με την έννοια του τόπου, του χρόνου και του τρόπου. Με βασική μέθοδο δράσης την περιφερόμενη εργασία στο δρόμο (peripatetic outreach work), δηλαδή την συνάντηση και επαφή με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε σημεία όπου δραστηριοποιούνται και ζουν σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη εργασία στο δρόμο (detached outreach work), η οποία αφορά την επαφή σε σταθερά σημεία αναφοράς, καταφέρνουμε να απευθυνθούμε αλλά και να γίνουμε προσβάσιμοι σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που ζει στο δρόμο παρέχοντας νομική συμβουλευτική και ενημέρωση.

 • Νομική υποστήριξη σε ποινικές υποθέσεις: Έλεγχος ποινικών εκκρεμοτήτων, προσδιορισμός δικαστηρίων, αλλαγή διεύθυνσης και αστυνομικού τμήματος εμφάνισης για το παρόν, επικοινωνία με πραγματογνώμονες διορισμένους για τη διάγνωση της εξάρτησης, επικοινωνία με εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για χειρισμό υποθέσεων, παραπομπή σε νομική βοήθεια.
 • Αρωγή για την έκδοση ταυτότητας και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Παροχή νομικής συμβουλευτικής σε πρόσφυγες και μετανάστες.
 • Νομική συμβουλευτική σε αστικής και διοικητικής φύσης υποθέσεις.
 • Εξυπηρέτηση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης της οργάνωσης, αιτημάτων για διοικητική υποστήριξη, παραπομπή σε μεταβατικές δομές φιλοξενίας, θεραπευικά προγράμματα απεξάρτησης και υπηρεσίες υγείας.
 • Συνεντεύξεις και καταγραφή περιστατικών για το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας.

Χαρτογράφηση του πεδίου - Σύνταξη και δημοσίευση εκθέσεων

Μέσω διαμορφωμένης φόρμας κοινωνικού ιστορικού, γίνεται προσπάθεια για λήψη των απαραίτητων πληροφοριών με στοχό την επαρκή χαρτογράφηση του πεδίου δράσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ταυτόχρονα, με δημόσιες παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν ομάδες του πληθυσμού, κείμενα τεκμηρίωσης και εκθέσεις στοχεύουμε στη στρατηγική προάσπιση των δικαιωμάτων της ομάδας στόχου βασισμένη στην εμπειρία του πεδίου.

www.humanrights360.org/redesign/ekthesi-apologismos-ennea-minon-tou-programmatos-nomikis-ypostirixis-astegon/

Δράσεις συνηγορίας

 • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των αστέγων και τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Αστέγους, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλλεγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
 • Συμετοχή της HumanRights360 με τη Steps, στις συναντήσεις της πλατφόρμας για τις εξαρτήσεις με τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών.
 • Επιστολές σε αρμόδια Ελληνικά και Ευρωπαϊκά όργανα
 • Αρθρογραφία
 • Συμμετοχή σε συνέδρια

Ανάπτυξη Συνεργασιών

 • Διασύνδεση και επικοινωνία με φορείς και οργανώσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα για την παραπομπή ωφελούμενων.
 • Επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας καθώς και θεραπευτικών προγραμμάτων για παραπομπή νομικών αιτημάτων ωφελούμενων.

Διαβάστε περισσότερα:

Με την υποστήριξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο