15 Μαΐ
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Μέσα και Μετά την Κρίση: Εποπτεία στα Χερσαία Σύνορα του Έβρου

H HumanRights360 καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις στα Ευρωπαϊκά χερσαία σύνορα του Έβρου ως αποτέλεσμα μιας συνεχιζόμενης πολιτικής εξωτερίκευσης και στρατιωτικοποίησης της ασφάλειας των συνόρων των Κρατών Μελών της ΕΕ. Η παρούσα έκθεση αναλύει την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις συνεχείς τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας εν μέσω των συζητήσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (CEAS) και την Οδηγία για τις Επιστροφές.

Κατεβάστε την έκθεση εδώ »