Συνεχιζόμενη επιμόρφωση

Η HumanRights360 επενδύει στη διά βίου εκπαίδευση του προσωπικού της με συνεχείς επιμορφώσεις και σεμινάρια που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων των εργαζόμενων  αλλά και τα πιο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της εκάστοτε περιόδου.

Το 2020, ολόκληρη η ομάδα της οργάνωσης, ανταποκρινόμενη στην έκτακτη συνθήκη που δημιούργησε η πανδημία του COVID19, παρακολούθησε “Σεμινάριο Πρόληψης και προστασίας κατά του COVID19”, “Σεμινάριο πρώτων βοηθειών” και “Σεμινάριο πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας”.

Η ομάδα της Υπηρεσίας Ένταξης παρακολούθησε

«NET-CARE: Δικτύωση και φροντίδα των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών»
– Σεμινάριο για την Πρόληψη κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κατάχρησης της εξουσίας (PSEA) / Αντιμετώπιση περιστατικών Σεξουαλικής Βίας και Βίας κατά του Φύλου (SGBV) – 03 & 04 Φεβρουαρίου 2020, UNCHR
Εμπορία Ανθρώπων – Πρακτικές Προσέγγισης Θυμάτων
Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 3/6/2020 – 12/2020
Picum : Migration Narrative Workshop –  Alternatives to Detention, 25/05 kai 10/06. Online
Communication with Communities” | October 24-25 2019 Athens με την IRC.
Επαγγελματική Συμβουλευτική, 21-22/04/2020, 8/5/2020, Compass services
Digital Inclusion, 2/4/2020, 4/5/2020, MEDICI-Mapping Digital Inclusion
11/5/2020 1η συνάντηση για την εξ ’αποστάσεως εργασία  (προκλήσεις/ καλές πρακτικές για ειδικούς ψυχικής υγείας), Solidarity Now
9/6/2020  3η συνάντηση για την εξ ’αποστάσεως εργασία  (προκλήσεις/ καλές πρακτικές για ειδικούς ψυχικής υγείας), Solidarity Now
8/5/2020  Webinar 3ο μέρος/Follow Up,  Εργασιακή Συμβουλευτική: Βασικές Αρχές, Μέθοδοι κι Εργαλεία, Ειρήνη Ανδριώτη
Legal and Advocacy Training, 29/6/2020, HumanRights360 (εσωτερικό training) (όλη η ομάδα)
19/05/2020: EIN Webinar – Domestic advocacy for effective implementation of Strasbourg Court judgments., Monitoring and Evaluation Workshop, 28/1/2020, EPIM
14/05/2020: CEPS Webinar – Criminalisation of Solidarity: How to protect the right to help migrants and refugees?
05/05/2020: EPIM training – ATD advocacy workshop for case managers.
27/04/2020: ATRC Virtual meeting COVID-19 impacts, hosted by the Co-Chairs of the 2019-2020 Annual Tripartite Consultations on Resettlement, the Government of Canada, the Canadian Council for Refugees and UNHCR.
 23/04/2020: ODIHR Webinar – Protecting and Promoting the Rights of Undocumented Migrants and Asylum Seekers in Times of Crisis.
22/4/2020 Webinar 2ο μέρος, Εργασιακή Συμβουλευτική: Βασικές Αρχές, Μέθοδοι κι Εργαλεία, Ειρήνη Ανδριώτη
Εμπορία Ανθρώπων και Αναγνώριση Θυμάτων, 3/7/2020, A21 (όλη η ομάδα)
 Monitoring and Evaluation Workshop, 28/1/2020, EPIM

Η ομάδα στο πεδίο του Έβρου παρακολούθησε

Εμπορία ανθρώπων και Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς
Εμπορία Ανθρώπων – Πρακτικές Προσέγγισης Θυμάτων
Bridge- Η επίδραση της έμφυλης βίας σε παιδιά και νέους εν κινήσει
22/4/2020 Webinar 1ο μέρος, Εργασιακή Συμβουλευτική: Βασικές Αρχές, Μέθοδοι και Εργαλεία, Ειρήνη Ανδριώτη
Ρόλος και τρόποι παρέμβασης των μη εξειδικευμένων επαγγελματιών σε περιστατικά έμφυλης βίας
Under Surveillance: Monitoring at the border

Η ομάδα διαχείρισης των προγραμμάτων των EEA Grants, παρακολούθησε

ΕΕΑ Grants Communication Workshop in Brussels
On-line training on Result & Evaluation in the implementation of EEA & Norway Grants.(Module 4 – Surveys)
On-line training on Result & Evaluation in the implementation of EEA & Norway Grants.(Module 3 – Reporting on results and projects, introduction in call texts)
On-line training on Result & Evaluation in the implementation of EEA & Norway Grants.(Module 2 – Monitoring for Results and Risk management)
On-line training on Result & Evaluation in the implementation of EEA & Norway Grants.(Module 1 – Overview RBM and Indicators)

Η ομάδα Συνηγορίας & Στρατηγικής επικοινωνίας παρακολούθησε:

Migration Learning Exchange, “Strategic Communication and Framing Migration”, Washington DC, USA, Saturday, 16th June – Thursday, 21st June, 2018, organised by Social Change Initiative and The Atlantic Philanthropies
Training for International Electoral Observers, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization, Lido-Venice from 19 to 24 March 2018
Training “How to use digital to effect change? Digital strategy and communication workshop”, Brussels 5&6 December 2019, organised by Social Change Initiative and EPIM

To 2021, η ομάδα μας εστίασε, μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση στα digital εργαλεία και το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Σε μια προσπάθεια να είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εποχής, διοργανώθηκαν δύο αναλυτικές σχετικές εκπαιδεύσεις με θεματικές “Training One Drive” και “Cyber Security Training”.
Εστίασε όμως και στην ενδυνάμωση του οργανισμού, διοργανώνοντας τις εκπαιδεύσεις:

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης (Capacity Building) :Αντιμετώπιση των προκλήσεων του οργανισμού
GDPR -Νομοθεσία-Συμμόρφωση-Διαδικασίες
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης (Capacity Building): Συστήματα Υποστήριξης και Ενδυνάμωση Στελεχών του Οργανισμού
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης (Capacity Building): Όραμα, στόχοι και συστήματα υποστήριξης στον οργανισμό
Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης (Capacity Building): Έρευνα δράσης και  την αξιοποίηση βιωματικών εργαλείων ενεργούς μάθησης
Ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας: Καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, των στερεοτύπων, της βίας και της παρενόχλησης

Επιπλέον, νομικοί της HumanRights360 παρακολούθησαν τα ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια:

“Correlation -European Harm Reduction Network (C-EHRN)”
“European Court of Human Rights case-law and other Council of Europe standards on immigration detention and alternatives to detention”
BORDER POLICE MONITORING IN THE OSCE REGION: upholding a human-rights approach to migration

Τέλος, ομάδα έργου της HumanRights360 που έχει αναλάβει τις πολιτικές ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της οργάνωσης παρακολούθησε εκπαίδευση με αντικείμενο:

SHARE- υιοθέτηση  προσαρμοσμένης πολιτικής ισότητας φύλων  στο εργασιακό περιβάλλον με την υιοθέτηση  κοινής οργανωσιακής κουλτούρας και  πρακτικών
Μετάβαση στο περιεχόμενο