31 Μαΐ
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Πλατφόρμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μια νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, με θέματα που αφορούν κυρίως την καθημερινή ζωή προσφύγων και μεταναστών. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες (Αραβικά, Φαρσί, Γαλλικά, Αγγλικά και Ελληνικά). Σκοπός είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό σημείο ενημέρωσης, δίνοντας άμεση πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα και να βοηθήσει άτομα που αναζητούν λύσεις σε καθημερινά ζητήματα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από την HumanRights360 σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος ένταξης Curing the Limbo, του Δήμου Αθηναίων.

Το Curing the Limbo (2018-2021) είναι ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (UoA), της Catholic Relief Services (CRS), της International Rescue Committee (IRC) και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA).