ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στην HumanRights360 βασιζόμαστε σε μια ομάδα συναδέλφων ώστε να διαμορφώσουμε μαζί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας και τις δράσεις τα επόμενα έτη.

Τα μέλη της επιτροπής είναι προσωπικότητες που ασχολούνται με τη κοινωνία των πολιτών και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και συμβάλλουν ενεργά από τις θέσεις τους.

Η ομάδα περιλαμβάνει συναδέλφους από ΜΚΟ, πρώην κυβερνητικές θέσεις, εταιρείες, ομάδες προβληματισμού, πανεπιστήμια και από άλλα οικοσυστήματα φέρνοντας εξωτερικές φωνές σε αυτόν τον διάλογο.