18 Ιούν
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Συμμετοχή στην ακρόαση φορέων στο πλαίσιο του Γ΄ Τμήματος της ΕΕΔΑ για ζητήματα μεταναστών και προσφύγων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων της HumanRights360 στο πεδίο και την ενασχόληση μας με τις εξελίξεις τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διαχείρισης των πληθυσμών αυτών στη χώρα μας έχουμε διαπιστώσει και καταγράψει παραβιάσεις σε βάρος αυτού του πληθυσμού οι οποίες οφείλονται τόσο σε σχετική ρύθμιση από το νομοθέτη όσο και σε εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας από τη διοίκηση. Και στις δυο περιπτώσεις δημιουργούνται κακές πρακτικές οι οποίες δυσχεραίνουν κατάφωρα την πρόσβαση αυτού του πληθυσμού σε θεμελιώδη δικαιώματα και παραβιάζουν διατάξεις που αποτελούν διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας μας.

Με το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΕΔΑ για την πρόσκληση της HumanRights360 στην ακρόαση των φορέων για ζητήματα μεταναστών και προσφύγων και να χαιρετήσουμε αυτή της την πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι οι πρακτικές που παρατηρούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο πεδίο σε συνδυασμό με την επαγρύπνησή τους σε νομοθετικές αλλαγές και διοικητικές οδηγίες μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο αρωγό στο έργο της ΕΔΔΑ και να ενισχύσουν της δράσης της σε θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιφέροντας τελικά βελτίωση στην πρόσβαση αυτού του πληθυσμού σε θεμελιώδη δικαιώματα. Παράλληλα και συνδυαστικά με την παρουσία μας στην ακρόαση των φορέων, θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε το παρόν υπόμνημα επισημαίνοντας σας  ζητήματα που προσκρούουν σε διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας και χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης ή διοικητικής διευθέτησης.

Διαβάστε το πλήρες υπόμνημα εδώ.