07 Φεβ

Call it home

ΤΟ 2015, Η ΕΛΛΑΔΑ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ακραίου φαινομένου: ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων δημιούργησε έναν ανθρωπιστικό ...
To HumanRights360 κατέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την διάκριση που υφίσταται οι αλλοδαποί φορολογούμενοι βάσει της νέας εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...
To HumanRights360 συμμετείχε στη συγγραφή της αναφοράς οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που συντονίστηκε από την Macedonian Young Lawyers Association...