16 Μαΐ
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Παιδική Προστασία & Eυρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για μετακινούμενους πληθυσμούς στην Ελλάδα: Απολογισμός και προοπτικές για το μέλλον

H οργάνωση Terre des Hommes Hellas και οργανώσεις – μέλη της ελληνικής ομάδας εργασίας NGO Advocacy Working Group διοργάνωσαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα εστίασε στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ως προς το σύστημα υποδοχής  και τις προοπτικές ένταξης των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα.

Στόχος της συνάντησης ήταν να καταλήξει σε συμπεράσματα- συστάσεις, οι οποίες αργότερα μέσα στο έτος θα λάβουν τη μορφή αναφοράς και θα προωθηθούν στα ανάλογα κέντρα λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Ο Επαμεινώνδας Φαρμάκης, ιδρυτής του HumanRights360, συμμετείχε στη συζήτηση τονίζοντας ότι πρέπει να εξετάσουμε γιατί μετά από 4 χρόνια και παρά τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, οι συνθήκες στις οποίες ζουν τα παιδιά προσφύγων παραμένουν εξαιρετικά κακές.