ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας τα ΑνθρώπιναΔικαιώματα360 δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις του στον ιστοχώρο τους.