Σε συνεργασία με το Velos Youth και το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ – Μονάδα Ψυχικής Υγείας για Μετανάστες, αυτό το project στοχεύει στην υποστήριξη νέων ανθρώπων 16-21 ετών μέσα από την πληροφόρηση, την καθοδήγηση, τη νομική συμβουλευτική, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασιακή απασχόληση, τη ψυχολογική υποστήριξη και την αυτό-έκφραση. Μέσα στα δύο χρόνια εφαρμογής του προγράμματος (Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2021) η Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης θα προσφέρει:

  • Επαγγελματική συμβουλευτική και προετοιμασία για την αγορά εργασίας σε νέους 18-21 ετών
  • Εργαστήρια και ομάδες προετοιμασίας για όσους βρίσκονται στη μετάβαση της ενηλικίωσης
  • Ένα ερευνητικό πρόγραμμα υποστήριξης ομοτίμων με νέους που ήδη διαμένουν στην Ελλάδα και νεαρούς πρόσφυγες που θα εξετάσουν την επίδραση του προγράμματος, των ρόλων και της κοινής συμμετοχής τους, στους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες ένταξης. Ταυτόχρονα οι διαμένοντες θα διαχειριστούν την πολιτισμική ετερότητα και θα δεσμευτούν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
  • Στρατηγικές συνηγορίας που θα υποστηρίξουν τα δικαιώματα των νέων στην εκπαίδευση και σε άλλα ζητήματα ένταξης
  • Δημιουργία ενός δικτύου εταιρειών που θα προωθήσει τη διαφορετικότητα στην αγορά εργασίας και που θα υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες του προγράμματος στο επαγγελματικό τους ταξίδι.

 

To project «Μεταβαίνοντας στην ενηλικίωση, ένα μονοπάτι στην ανεξαρτησία και την επάρκεια» υποστηρίζεται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  ‘Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe’ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ένταξη και τη Μετανάστευση, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.