Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων και έκτοτε, έχει παρατηρηθεί ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα. Τούτο συνδέεται τόσο με την αναστροφή του γενικευμένου κλίματος φιλοξενίας προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες το 2015-2016, καθώς και με το γεγονός ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής βρίσκεται σε κομβικό σημείο, πυροδοτώντας νέες εξελίξεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, είδαμε να εμφανίζονται νέοι σχηματισμοί και μέθοδοι δράσης οργανωμένων ομάδων ρατσιστικής βίας, όπως η στοχοποίηση χώρων διαμονής μεταναστών και προσφύγων ή η στοχοποίηση υπερασπιστών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς και νέες ομάδες οργανωμένης ρατσιστικής βίας. Την ίδια στιγμή περιστατικά ρατσιστικής βίας έχουν παρατηρηθεί στην καθημερινότητα της ζωής αυτού του πληθυσμού ενώ οι «παραδοσιακές» μορφές εγκλημάτων μίσους που στοχοποιούν συγκεκριμένες κοινότητες συνεχίζουν να αυξάνονται – ένα ανησυχητικό φαινόμενο για το οποίο εκπρόσωποι οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του HumanRights360, κατέθεσαν πρόσφατα μηνυτήρια αναφορά ενώπιον της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Η καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους είναι μια οριζόντια προσέγγιση η οποία διατρέχει όλα τα προγράμματα και συντονισμένες δράσεις της HumanRights360 σε επίπεδο συνηγορίας και νομικής υποστήριξης μέσω:

Tης καταγραφής περιστατικών για το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής βίας

(https://www.humanrights360.org/combatting-hate-crime/)

Tης συμμετοχής σε αναφορές: participating to reports : Against Racism-ENAR, Report Justice gap: racism pervasive in criminal justice systems across (https://www.enar-eu.org/Justice-gap-racism-pervasive-in-criminal-justice-systems-across-Europe) στην οποία αναδεικνύεται το γεγονός ότι η κακοδιαχείριση των εγκλημάτων με ρατσιστικά κίνητρα από τις αρχές, και ιδίως από την αστυνομία, ξεκινά από την καταγραφή ρατσιστικών εγκλημάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αστυνομία δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ρατσιστικές εγκληματικές ενέργειες ή ότι δεν πιστεύει τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων.

Tης προώθησης καμπανιών και ειδικότερα:  η καμπάνια του Βάλτους Χ! Ο Μαύρος χάρτης της Αθήνας (https://valtousx.gr/) η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο, και η καμπάνια #OrdinanryWorkingPeople, η οποία εστιάζει σε αυτά που μας ενώνουν παρά σε αυτά που μας χωρίζουν

Με την επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης της έρευνας Attitudes towards national identity, immigration and refugees in Greece που εκπονήθηκε από την Ipsos Greece για τον οργανισμό More in Common και χρηματοδοτήθηκε από το The Social Change Initiative και η οποία εμβαθύνει περαιτέρω στη στάση των Ελλήνων απέναντι στην χώρα τους και της θέσης αυτής στον κόσμο· εστιάζεται επίσης στο αίσθημα της εθνικής τους ταυτότητας και στις απόψεις τους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

Της συμμετοχής σε έρευνες : “Dominant Counter-Narratives to Islamophobia – Greece” που διεξήχθη υπό την αιγίδα του University of Leeds στο πλαίσιο του Counter-Islamophobia Kit,(https://cik.leeds.ac.uk/publications/workstream-2-dominant-counter-narratives-to-islamophobia/dominant-counter-narratives-to-islamophobia-greece-ws2/)

Παρέχοντας νομική υποστήριξη σε θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων

Η kαταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους υλοποιείται με την υποστήριξη των