08 Φεβ
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Κοινή ανακοίνωση HumanRights360 και Steps: Για να διορθωθεί μία αδικία, πρέπει να διορθωθεί στην πράξη

Η HumanRights360 και η Steps καλωσόρισαν τον περασμένο Νοέμβριο την ψήφιση του νόμου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Ν. 4756/2020, Α’ 235/26-11-2020): Με τον συγκεκριμένο νόμο (άρθρο 4) προβλέφθηκε η συμπερίληψη στο άρθρο 235 παρ. 2 γ του Ν.4389/2016 των ατόμων που κάνουν χρήση ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων θυμάτων βίας που λειτουργούν στους Δήμους ως δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ).

Αυτή η πολυαναμενόμενη -για πολλούς συμπολίτες μας και ωφελούμενους του προγράμματος Street Lawyering που διαμένουν στους ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας- ψήφιση του νόμου υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική καθόσον πλέον τα άτομα αυτά δικαιούνται προνοιακής στήριξης και μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο εισόδημα απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα 8-2-2020, ήτοι δυόμιση μήνες μετά την ψήφιση του νόμου δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ που να καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αποτέλεσμα αυτού, είναι άτομα που διαμένουν σε ξενώνες φιλοξενίας μέχρι και σήμερα να μην δύνανται να λάβουν το ανωτέρω ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και οι αιτήσεις τους να ακυρώνονται λόγω ακριβώς της απουσίας ΚΥΑ.

Καλούμε τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας καθώς και τους αρμόδιους Υπουργούς να εκδώσουν άμεσα την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία απαιτείται για την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 4 του Ν. 4756/2020, ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα οι συμπολίτες μας που εξαιρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτό και το έχουν πραγματικά ανάγκη άμεσα.