08 Μαΐ
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Έρευνα: αντιλήψεις περί εθνικής ταυτότητας, μετανάστευσης και προσφύγων στην Ελλάδα

Η συγκεκριμένη έκθεση εμβαθύνει περαιτέρω στη στάση των Ελλήνων απέναντι στην χώρα τους και της θέσης αυτής στον κόσμο· εστιάζεται επίσης στο αίσθημα της εθνικής τους ταυτότητας και στις απόψεις τους για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες.

Ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει επηρεαστεί βαθιά από τις οικονομικές συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, από την επακόλουθη κρίση κρατικού χρέους και την κρίση που επέφερε το προσφυγικό ζήτημα, στο οποίο η Ελλάδα λειτούργησε αρχικά ως χώρα προσωρινής μετάβασης και κατόπιν ως χώρα υποδοχής. Ελάχιστοι Έλληνες έχουν μείνει ανεπηρέαστοι, και ύστερα από μία δεκαετία κρίσης και λιτότητας η πρόοδος εξακολουθεί να μοιάζει βασανιστικά αργή. Αυτό συμβάλλει στην πρόκληση έντονης δυσαρέσκειας στον ελληνικό λαό· όμως, το σημαντικότερο εύρημα αυτής της μελέτης είναι το ότι για τους περισσότερους Έλληνες αυτή η δυσαρέσκεια δεν στράφηκε ενάντια σε εκείνους που ήρθαν στην Ελλάδα για να ζητήσουν προστασία.

 

Διαβάστε την έρευνα εδώ: https://www.thesocialchangeinitiative.org/wp-content/uploads/2019/05/0535-More-In-Common-Greece-Report_Greek_P3_FINAL_WEB-1.pdf