Το πρόγραμμα «Επανένταξη μετά τη φυλάκιση» είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο στοχεύει στο σχεδιασμό και την κατάρτιση πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επανένταξη των φυλακισμένων γυναικών και ανδρών σε 6 ευρωπαϊκές φυλακές, παρέχοντας επίσης τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση των πρακτικών και την προώθηση της κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων.

Το πρόγραμμα είναι μια διεθνής σύμπραξη που καλύπτει 4 χώρες της ΕΕ: την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ολλανδία. Οι εταίροι περιλαμβάνουν μια ποικιλία οργανισμών και διοικήσεων φυλακών, όπως το Ίδρυμα Compagnia di San Paolo, το Casa di Carità Artie Mestieri, το Fondazione Zancan και η φυλακή του Τορίνου στην Ιταλία, τη HumanRights360, την ΕΠΑΝΟΔΟ και 3 διοικήσεις των σωφρονιστικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, το TIRANTES και ένα σωφρονιστικό κατάστημα στην Ολλανδία, και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κεντρική Φυλακή της Κύπρου. Οι συνδεδεμένοι εταίροι περιλαμβάνουν το Bureau Nazorg (ολλανδική τοπική αρχή για την επανένταξη πρώην φυλακισμένων) και τη φυλακή Estabelecimento Prisional de Leiria στην Πορτογαλία.

Συγκεκριμένα, το έργο έχει ως στόχο:

  1. Τον σχεδιασμό επιτυχημένων προγραμμάτων κατάρτισης (π.χ. ενότητες που βασίζονται σε τεχνικές δεξιότητες ως μέσα ενσωματωμένης μάθησης για βασικές δεξιότητες) που αποσκοπούν στην ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας των φυλακισμένων και των πρώην φυλακισμένων.
  2. Την προώθηση μιας κουλτούρας αξιολόγησης: Το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει εργαλεία αξιολόγησης που οι διοικήσεις των φυλακών και οι οργανώσεις του τρίτου τομέα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μετρήσουν την πρόοδο και τον αντίκτυπο των δράσεων αναβάθμισης.
  3. Να αναπτύξει μια στρατηγική συνηγορίας μέσω “Καλέσματος σε Δράση”, η οποία απευθύνεται στους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους να αντισταθμίσουν το στιγματισμό και το περιβάλλον για την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Το έργο «Επανένταξη μετά τη φυλάκιση» ξεκίνησε στο Τορίνο το Νοέμβριο του 2019.

Όλοι οι εταίροι του προγράμματος συγκεντρώθηκαν στο Τορίνο στις 28 και 29 Νοεμβρίου για να ξεκινήσουν το έργο μαζί. Η διήμερη συνάντηση βοήθησε να τεθούν ισχυρά θεμέλια το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ολλανδία. Ήταν επίσης μια ευκαιρία να επισκεφθούν οι εταίροι το εξαιρετικό εκπαιδευτικό έργο που διοργάνωσε η φυλακή του Τορίνο. Οι εταίροι του προγράμματος συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο εργασίας που θα τους εμπλέξει στη συλλογή δεδομένων ακολουθώντας μια βασική γραμμή σε πολλές χώρες, καθώς και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, εργαλείων παρακολούθησης και ευαισθητοποίησης του σχεδίου.

Το Πρόγραμμα «Επανένταξη μετά τη Φυλάκιση» υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus +

Συνεργάτες