12 Σεπ
  • By 5ZeV9xjyyjv7xxPBRf2mQzF
  • Cause in

Έκθεση του European Network Against Racism – ENAR για τα εγκλήματα μίσους και τον θεσμικό ρατσισμό στην Ελλάδα

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν νόμους για την αντιμετώπιση των ρατσιστικών εγκλημάτων, καθώς και πολιτικές και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του, στην πράξη όμως δεν εφαρμόζονται λόγω ενός βαθιά ριζωμένου θεσμικού ρατσισμού στις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξη του νόμου. […] Η κακοδιαχείριση των εγκλημάτων με ρατσιστικά κίνητρα από τις αρχές, και ιδίως από την αστυνομία, ξεκινά από την καταγραφή ρατσιστικών εγκλημάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αστυνομία δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ρατσιστικές εγκληματικές ενέργειες ή ότι δεν πιστεύει τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων.
Η έρευνα παραθέτει συγκριτικά αποτελέσματα από 24 χώρες, το ελληνικό σκέλος της έρευνας ανέλαβε η HumanRights360.

 

Διαβάστε την έκθεση εδώ: https://www.enar-eu.org/Justice-gap-racism-pervasive-in-criminal-justice-systems-across-Europe