Ως HumanRights360 μπορούμε να προσφέρουμε έκπτωση στις ΗΠΑ για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος σε δωρητές που προσφέρουν φιλανθρωπική συνεισφορά σε εμάς (για δωρεές $ 250 ή παραπάνω) μέσω της ρύθμισης 501(c)(3) που απαλλάσσεται από το ομοσπονδιακό εισόδημα. Μπορείτε να δείτε τον σύνδεσμο εδώ: https://kbfus.networkforgood.com/projects/51214-h-kbfus-funds-human-rights-360-gr

Στο Ηνωμένο Βασίλειο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://kbfus.networkforgood.com/projects/51214-h-kbfus-funds-human-rights-360-gr μπορείτε να βρείτε τον βρετανικό αριθμό φορολογικού φιλανθρωπικού μας ιδρύματος ο οποίος παρέχει επιλογή για χρηματοδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και διαφάνεια στο έργο μας.

Παρέχουμε επίσης φορολογικές απαλλαγές για δωρεά προς τη HumanRights360 εάν βρίσκεστε σε μια από τις χώρες της ΕΕ – Ρωτήστε μας πριν από τη δωρεά σας στη διεύθυνση: contact@humanrights360.org