Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Το  HumanRights360  είναι εγγεγραμμένο  στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με Αριθμό Μητρώου: 3647 Ημερομηνία Εγγραφής: 05-12-2018.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημιούργησε ένα μηχανισμό  καταγραφής και παρακολούθησης των έργων και της εξέλιξης των επιχορηγούμενων φορέων για την αξιολόγηση της δουλειάς τους, με διαφανή και συνεπή κριτήρια, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, να λαμβάνουν πληροφορίες για προγράμματα που απευθύνονται σε πολιτιστικούς φορείς (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) και για άλλες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, συμβάλλοντας στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στη δικτύωση των φορέων μεταξύ τους.

http://drasis.culture.gr/

Αναγκαστική Μετανάστευση – Δίκτυο του Πανεπιστημίου του Nottingham

Η σημασία της έρευνας για την αναγκαστική μετανάστευση γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, όπως και η ανάγκη συγκρότησης πολιτικών που βασίζονται στη διεθνή προστασία. Υπό την καθοδήγηση της Δρ. Daria Davitti, το Δίκτυο βασίζεται στη συνεργασία με διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες και ειδικούς στο διεθνές και εθνικό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικούς σε ανθρωπιστικά ζητήματα, δικαιώματα του παιδιού, πολιτικούς αναλυτές κ.λπ.

https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/operationalunits/forced-migration-unit/people.aspx

ACCMR

Ο δήμος Αθηναίων ανέλαβε την πρωτοβουλία του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) με στόχο να δημιουργηθεί ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο του δήμου της Αθήνας, που με τη δράση του θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου όχι μόνο για την βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών προς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά για την ένταξή τους στη ζωή της πόλης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

https://bit.ly/2Sm9upU

Το HumanRights360 συμμετέχει στο Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ), που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις στη μετανάστευση και την ένταξη. Ως όργανο εξειδικευμένης διεκδίκησης δικαιωμάτων το ΑΣΕΤ σκοπεύει πρώτον, να αναδείξει τα προβλήματα στον μεταναστευτικό χώρο και δεύτερον μέσω της μελέτης, έρευνας και τεκμηρίωσης να παρέμβει ανάλογα ως προς την επίλυσή τους. Απαρτίζεται από εκπροσώπους μεταναστευτικών κοινοτήτων που δρουν στην Ελλάδα με χρόνια εμπειρία και ενασχόληση με κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες. Παράλληλα συμμετέχουν επιστήμονες και εμπειρογνώμονες με πείρα και εξειδίκευση στο μεταναστευτικό χώρο καθώς και στο χώρο της προάσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων.

https://g2red.org/el/representative-council-for-research-and-documentation-aset/

Μητρώο  Διαφάνειας

Το  HumanRights360 είναι μέλος του Μητρώου Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από  31.7.2008, Αριθμός μητρώου: 202382032206-34
Το Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  συστήθηκε έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν, και μάλιστα επιβάλλεται, να προσδοκούν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και ανοικτή,  ώστε να είναι δυνατός ο ενδεδειγμένος έλεγχος και να διασφαλίζεται η λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Όσο πιο ανοικτή είναι η διαδικασία αυτή, τόσο ευκολότερα διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση και αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες πιέσεις και η παράνομη ή προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε φορείς λήψης αποφάσεων. Η διαφάνεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο για να ενθαρρύνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ.

Το Μητρώο Διαφάνειας δημιουργήθηκε για να απαντά σε βασικά ερωτήματα, όπως ποια συμφέροντα επιδιώκονται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του συστήματος είναι από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=el

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας προωθήθηκε στα μέσα του έτους 2011 από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR) σε συνέχεια δύο σημαντικών διαπιστώσεων: α) της απουσίας επίσημου και αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής της ρατσιστικής βίας και β) της ανάγκης διασύνδεσης των φορέων οι οποίοι κατέγραφαν με δική τους πρωτοβουλία τα περιστατικά ρατσιστικής βίας σε βάρος προσώπων τα οποία προσέρχονταν στις υπηρεσίες τους. Από τον Οκτώβριο του 2011, χρονικό σημείο εκκίνησης της έναρξης των καταγραφών, έως σήμερα, η δράση του Δικτύου διαρκώς διευρύνεται.

Το Δίκτυο απαρτίζουν φορείς οι οποίοι προσφέρουν ιατρικές, κοινωνικές και νομικές υπηρεσίες ή/και έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα ρατσιστικής βίας ή θύματα άλλων βίαιων επιθέσεων που υποκινούνται από μίσος ή προκαταλήψεις και τέλος, οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις ίδιες τις ομάδες που συνήθως γίνονται στόχος ρατσιστικής βίας. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Δίκτυο αποτελεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την ανεξιθρησκεία, καθώς και η δράση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας. Εκτός από τους συντονιστές, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Δίκτυο συμμετέχουν 42 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων ως παρατηρητές.

http://rvrn.org

International Detention Coalition (IDC)

Το International Detention Coalition είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο δίκτυο, με μέλη πάνω από 300 οργανώσεις και άτομα της κοινωνίας των πολιτών σε περισσότερες από 70 χώρες, που δραστηριοποιούνται υπέρ των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που πλήττονται από τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών.

http://www.idcoalition.org/

Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται

Το Δίκτυο έχει άτυπη μορφή και συντονίζεται από τον Βοηθό Συνήγορο για το Παιδί. Οι εργασίες του Δικτύου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2017, κατόπιν της πρώτης συνάντησης των ιδρυτικών του μελών. Οι στόχοι της δικτύωσης επικεντρώνονται: α) στη συστηματικότερη παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται, με τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από φορείς του πεδίου, την αποτύπωση θεσμικών και πρακτικών ελλείψεων προστασίας, την άμεση καταγραφή νέων τάσεων διαμόρφωσης της κατάστασης β) στην ανάληψη πρωτοβουλιών συνηγορίας για τα παιδιά, με την ανάπτυξη τεκμηριωμένων προτάσεων και συστάσεων καθώς επίσης και συντονισμένων κοινών ενεργειών για κρίσιμα ζητήματα. Μέσω των στόχων αυτών επιδιώκεται ευρύτερα η συμβολή στη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο βάσει των κατοχυρωμένων αρχών, τεκμηριωμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για την προστασία των παιδιών.

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/-1/gia-megaloys/o-synigoros-gia-ta-paidia-poy-metakinoyntai