Από τον Αύγουστο 2018, η HumanRights360 με την υποστήριξη του KAHANE Foundation, υλοποιεί το πρόγραμμα ένταξης της. Με τη λήξη της πιλοτικής φάσης (Αύγουστος 2018 – Μάιος 2019), η υπηρεσία Ένταξης λειτουργεί στη Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας και Ταυτοποίησης Προσφύγων στον Ελαιώνα, στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας και Ταυτοποίησης Προσφύγων στον Σκαραμαγκά και στις εγκαταστάσεις του ECHOHub – Athens στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από μια εξατομικευμένη προσέγγιση, στόχος του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει και να διευκολύνει τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ώστε να γίνουν αυτόνομοι και να απολαύσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι βασικοί άξονες των στρατηγικών παρέμβασης του προγράμματος κοινωνικής ένταξης είναι:

  • Εκπαίδευση και απόκτηση όλων των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων (όπως ο Α.Φ.Μ.)
  • Νομική συμβουλευτική σε ζητήματα σχετικά με την ένταξη
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική και προετοιμασία για την αγορά εργασίας
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσα από τη συμμετοχή και δέσμευση στη ζωή στη πόλη και στη γειτονιά
  • Δημιουργία πλάνου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
  • Παραπομπή για περαιτέρω ανάπτυξη των τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων (όπως η παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας ή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης)
  • Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και παράλληλη υποστήριξη σε καθημερινές προκλήσεις ζωής (στέγαση, ζητήματα υγείας, διατροφή κτλ.)

 

Ακόμα, το πρόγραμμα στοχεύει να:

  • Προσφέρει στρατηγικές συνηγορίας κι υπεράσπισης (advocacy) σε ζητήματα που αφορούν την ένταξη
  • Προωθήσει την ένταξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 

Το project: Διασφαλίζοντας την Ένταξη Αναγνωρισμένων Προσφύγων χρηματοδοτείται από το KAHANE Foundation.

 

Εταίροι στο ECHOHub – Athens: ECHO100PLUS