Χρηματοδότηση για δράσεις την περίοδο του COVID-19

Η HumanRights360 χρησιμοποιώντας δικούς της πόρους αλλά και πραγματοποιώντας αναχρηματοδότηση πόρων από το εξωτερικό, υποστηρίζει φορείς ή αποδέκτες που έχουν αποδείξει την ικανότητα τους να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό τη προστασία και παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες.

Διαχείριση Δωρεών

H HumanRights360 σε συνεργασία με το Open Society Foundations διαχερίζεται τη δωρεά για το πρόγραμμα “Μετανάστευση και προστασία από τον COVID-19”

Συνολικός προϋπολογισμός: 325.000 USD

Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που στοχεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα.

Προϋπολογισμός: 90.000 $ USD

Η χρηματοδότηση στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας για την κοινωνικοοικονομική ένταξη ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας. Το Arxipelagos έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας, ενώνοντας ανθρώπους που αγωνίζονται να βρουν δουλειά και αναζητούν υπηρεσίες που είναι βιώσιμες και αλληλέγγυες. Το Archipelagos συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και, προς το παρόν, οι δραστηριότητές του εστιάζουν στην επισκευή μικρών κτιρίων και σπιτιών, τον καθαρισμό κατοικιών και εμπορικών κτιρίων/χώρων αλλά και την παροχή υπηρεσιών πολιτισμικής διαμεσολάβησης. Από την έναρξη της πανδημίας  COVID-19, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών καθαρισμού, ενισχύοντας τις ευκαιρίες για άτομα που είχαν προηγουμένως αποκλειστεί από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την ίση συμμετοχή σε μια διαφορετική κοινωνία μέσω της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Προϋπολογισμός: 50.000 $ USD

Καθώς οι μετανάστες και άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες έχουν αγνοηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου της πανδημίας COVID-19, το Generation 2.0 (G2RED) θα χρησιμοποιήσει αυτήν τη χρηματοδότηση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των πληθυσμών, συμπληρώνοντας κενά σχετικά με τις πληροφορίες για τη δημόσια υγεία, παρακολουθώντας παραβιάσεις δικαιωμάτων, αλλά καλύπτοντας βασικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της διανομής τροφίμων, της στέγασης και της νομικής βοήθειας. Το G2RED αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περιθωριοποιημένες ομάδες στην πρόσβασή τους στη δημόσια υγεία, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο πιθανής έκθεσης στον ιό, αλλά και νομικής δίωξης λόγω της φυλετικής ταυτοποίησης κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού (lockdown) τους λόγω COVID. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες εργασίας, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, λόγω πιθανής έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων. Το G2RED έχει σχεδιάσει μια ουσιαστική στρατηγική παρέμβασης που θα ταιριάζει στις ανάγκες του πληθυσμού, εστιάζοντας στη σωστή διάδοση πληροφοριών, στην αποτελεσματική παρακολούθηση των προστατευτικών μέτρων για τον COVID-19 και στην παρέμβαση και υποστήριξη περιπτώσεων όπου έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις δικαιωμάτων. Το G2RED θα επικεντρωθεί στην παροχή γενικών πληροφοριών στον πληθυσμό σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη λειτουργία καταστημάτων και τη βοήθεια για την υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές παροχές. Επιπλέον, θα ενημερώνει τους ανθρώπους  για το πώς μπορούν να κάνουν έρευνα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε λειτουργίες υπηρεσιών και  πως να υποβάλουν αίτηση για κοινωνικές παροχές, όπως  την υποβολή της αίτησης / ανανέωσης των  αδειών διαμονής κ.λπ.

Μη κυβερνητικός οργανισμός που εστιάζει στην παροχή ιατρικής υποστήριξης σε περιοχές που πλήττονται από τον COVID-19.

Προϋπολογισμός: 50.000 $ USD

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν ιδρύσει μια Ιατρική Κλινική στην πόλη της Μυτιλήνης για όλους τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες και παρέχουν σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη σε άτομα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, καθώς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη, άγχος, ψυχικές διαταραχές,  μετατραυματικό στρες, αϋπνία, τάσεις αυτοκτονίας και άλλες παθήσεις. Επιπλέον, λειτουργεί ένα καταφύγιο μέσω του προγράμματος, για ευάλωτους ασθενείς και τις οικογένειές τους που έχουν εντοπιστεί στην κλινική. Επιπρόσθετα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα πραγματοποιούν ενεργή προώθηση της υγείας και στις δομές της Μόριας και του Καρά Τεπέ, οι οποίες παραπέμπουν ασθενείς σε αυτήν την κλινική. Στη Σάμο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επικεντρώνονται στην ψυχική υγειονομική περίθαλψη και την προώθηση της υγείας. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν νομική υποστήριξη και βοήθεια σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου. Επιπλέον, λειτουργούν ένα προσωρινό καταφύγιο για ευάλωτα άτομα στην πόλη Βαθύ, φιλοξενώντας κυρίως γυναίκες, παιδιά και ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα διευκολύνουν τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο με τα ραντεβού τους στο τοπικό νοσοκομείο, ενώ υπάρχει και η παρουσία ενός μεταφραστή για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα παρέχουν υποστήριξη σε επίπεδο δημόσιας υγείας σε όλες τις ευάλωτες κοινότητες των δύο νησιών.

Είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που εστιάζει στην προώθηση της ψυχικής και κοινωνικής υγειονομικής περίθαλψης με τη λειτουργία μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας σε πληθυσμιακές ομάδες  που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Προϋπολογισμός: 50.000 $ USD (μερική συνεργασία με την HumanRights360)

Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε ένα εχθρικό περιβάλλον, που συνιστά  άμεση απειλή για την ψυχική υγεία ατόμων που έχουν ήδη υποστεί τραύματα ή έχουν βιώσει σημαντικές αντιξοότητες. Οι Συν-ειρμός BABEL και HumanRights360 εφαρμόζουν μια παρέμβαση τριών επιπέδων για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη ενημερώνοντας, εντοπίζοντας και βοηθώντας τους, με στόχο την αποφυγή παραπληροφόρησης, δημιουργώντας  μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες με τις σχετικές ενημερώσεις για τον COVID-19, εξυπηρετώντας την ανάγκη των ευάλωτων ομάδων να παραμείνουν ενημερωμένες. Επιπλέον, οι HumanRights360 και ο Συν-ειρμός BABEL δημιουργούν ένα έργο ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης σε πιλοτική βάση, μέσω της υλοποίησης του «Adversity-Activated Development» (AAD). Αυτό το έργο περιλαμβάνει συνεδρίες συμβουλευτικής ένας-προς-έναν για να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τα άτομα που έχουν ανάγκη, εντοπίζοντας τυχόν προσωπικούς, οικογενειακούς και εργασιακούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία, και εφαρμόζοντας βιώσιμες λύσεις. Τέλος, θα διεξαχθεί ένα τεκμηριωμένο σύστημα προάσπισης δικαιωμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή όλων των εργαζομένων στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για την προετοιμασία μιας πρώτης ερευνητικής πρότασης για την προστασία του βασικού μισθού στην Ελλάδα μέσω συνεργασίας με εταιρείες, βιομηχανίες και ιδρύματα.

Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που προστατεύει και ενδυναμώνει τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως, διερευνώντας τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των κακοποιημένων και ευάλωτων πληθυσμών και βοηθώντας στη βιώσιμη ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Προϋπολογισμός: 27.500 $ USD

Χαρτογράφηση και υποστήριξη με στόχο την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα της Κοινότητας

H HumanRights360 χαρτογραφεί τις διάφορες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και εθελοντικές πράξεις σε ολόκληρη τη χώρα για να αξιολογήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των καταστάσεων στις οποίες οι εθελοντές θα έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την προσπάθεια ανταπόκρισης τους καθώς και τις δεξιότητες τους, κάνοντας τους πιο αποτελεσματικούς στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εθελοντών παρέχοντας προγράμματα κατάρτισης όπως ιατρικής, ψυχολογικής ή κοινωνικής εργασίας. Οι πρόσθετες δεξιότητες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, σεμινάρια ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη σύνδεση ανθρώπων διαφορετικών ομάδων  για να οικοδομήσει μια ισχυρή κοινότητα μέσα στην κοινωνία των πολιτών (εκκλησίες, κοινοτικά κέντρα, κοινωνικά σωματεία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κ.λπ.).

Τέλος, μέρος αυτού του προγράμματος περιλαμβάνει ένα σύντομο βίντεο με συμβουλές για το πως ο εθελοντισμός μπορεί να γίνεται με ασφάλεια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (κ.λπ. γάντια, μάσκες και απολυμαντικά χεριών). Μειώνοντας την εξάπλωση του κοροναϊού και ανακουφίζοντας τον φόβο για τον εθελοντισμό αυτή την δύσκολη περίοδο.

# Φορέας / Αποδέκτης Περιγραφή Προγράμματος Φορέας Χρηματοδότησης
1 ITHACA Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων για ευάλωτες ομάδες στο δρόμο KBFUS / Global Whole Being Fund of RSF Social Finance
2 STEPS Προετοιμασία και παράδοση φαγητού για ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου KBFUS / Global Whole Being Fund of RSF Social Finance
3 GIVMED Αγορά φαρμάκων και άλλων υλικών για ηλικιωμένο πληθυσμό, παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και οργανισμούς ψυχικής υγείας KBFUS / Global Whole Being Fund of RSF Social Finance
4 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Η ΣΩΤΗΡΙΑ Επείγουσα υποστήριξη μέσω παροχής υγειονομικού υλικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Kahane Foundation / Open Society Foundations
5 COLOUR YOUTH
Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
Λειτουργική υποστήριξη του οργανισμού για τη διατήρηση των υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19 KBFUS / Global Whole Being Fund of RSF Social Finance
6 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος
Υποστήριξη κάλυψης εξόδων που σχετίζονται με το πρόγραμμα και τις υπηρεσίες πεδίου KBFUS / Global Whole Being Fund of RSF Social Finance
7 HandsUp Agency IKE - Πρακτορείο Διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών στην Ελλάδα Λειτουργική υποστήριξη του οργανισμού για τη διατήρηση των υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19 Kahane Foundation
8 Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους- Σωματείο Λειτουργική υποστήριξη του οργανισμού για τη διατήρηση των υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19 Kahane Foundation
9 ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. Εταιρεία παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας Λειτουργική υποστήριξη του οργανισμού για τη διατήρηση των υπηρεσιών του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19 Kahane Foundation
10 TANDEM Περιορισμό των συνεπειών της ιδρυματοποίησης των παιδιών και νεαρών και προσφορά κοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) Kahane Foundation
11 ΠΕΡΠΑΤΩ Παροχή τηλε-ιατρικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με κατ΄οίκον υποστήριξη ατόμων με αναπηρία Kahane Foundation
12 ΘΕΑΜΑ - Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία Ένα νέο, συμπεριληπτικό και προσβάσιμο πρόγραμμα on-line εκπαίδευσης παραστατικών τεχνών για ανάπηρα και μη άτομα Kahane Foundation
13 Off Stream - Kαινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό ΑΜΚΕ Σειρά on-line εργαστηρίων όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν, πειραματιστούν, αυτοσχεδιάσουν και συνθέσουν ακουστικές ηχογραφήσεις. Τα εργαστήρια απευθύνονται σε άτομα με οπτική αναπηρία και μη ανάπηρα άτομα Kahane Foundation
14 LIMINAL - Πρόσβαση στον πολιτισμό AMKE Ψηφιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε συμμετέχοντα, προσβάσιμα και ενδυναμωτικά για όλες και όλους. 30-50% των συμμετεχόντων θα είναι ανάπηρα άτομα Kahane Foundation
15 ARTOGETHER - Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία Ψηφιακή έκθεση έργων τέχνης με τίτλο «Αν όλη σου η ζωή ήταν μια καραντίνα; - Αποκλεισμοί». Στα εγκαίνια της έκθεσης θα παρουσιαστεί παράσταση με ακουστική περιγραφή για τυφλά άτομα Kahane Foundation

Σε περίπτωση που θέλετε να δωρίσετε κάποιο χρηματικό ποσό, προσφέρουμε φορολογικά πιστοποιητικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης, επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας epaminondas.farmakis@humanrights360.org  Η διάθεση της χρηματοδότησης εξαρτάται από τη διαδικασία επιλογής των δράσεων καθώς και την ύπαρξη πόρων.

Όλες οι δωρεές καθώς και η προέλευση των πόρων θα δημοσιεύονται με απόλυτη διαφάνεια μέσω του ιστότοπού μας αλλά και των σχετικών αναφορών δράσης.

Οι δωρεές στοχεύουν στο να ενισχύσουν τους οργανισμούς να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες του πληθυσμού, από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, έως εξοπλισμό και πρόσθετες βραχυπρόθεσμες δαπάνες για την κάλυψη του προσωπικού.