Το HumanRights360 συμμετείχε στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για στελέχη φορέων που καταγράφουν εγκλήματα μίσους ή/και παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες...