03 Οκτ
  • By Δημήτρης Δελλής
  • Cause in

Αναφορά του HumanRights360 στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ – Διάκριση σε βάρος αλλοδαπών φορολογούμενων

To HumanRights360 κατέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την διάκριση που υφίσταται οι αλλοδαποί φορολογούμενοι βάσει της νέας εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Το γεγονός ότι ελληνικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από μία ελληνική δημόσια αρχή στέλνονται προς επαλήθευση από μία έτερα ελληνική δημόσια αρχή, και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι το μόνο  κριτήριο για την ενεργοποίηση της ως άνω επαλήθευσης είναι το ότι τα έγγραφα αυτά τα φέρει, τα καταθέτει και τα επικαλείται αλλοδαπός, αποτελεί άμεση διάκριση κατά την έννοια του Ν.4443/2016 για την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις. Η εύλογη αξίωση της διοίκησης για τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων των διοικούμενων οφείλει να υλοποιείται εξατομικευμένα, με τρόπο που να μη συνιστά διάκριση εις βάρος ενός συγκεκριμένου πληθυσμού λόγω μόνο της εθνοτικής του καταγωγής».

Δείτε όλη την αναφορά εδώ